12 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

Upskill Holistic Thai Wellness Spa Program (จำนวน 12 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : ดร.พุทธพร บุญณะ , คุณรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว , ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "Upskill Holistic Thai Wellness Spa Program" 

วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 

ผ่าน Zoom VDO Conference 

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต
เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม

คลิ๊ก Passcode: TPQI1234

โครงสร้างหลักสูตร

Upskill Holistic Thai Wellness Spa Program (จำนวน 12 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : ดร.พุทธพร บุญณะ , คุณรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว , ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์