3 ชั่วโมง

TPQI - GSB Virtual Classroom

สร้างโอกาส สร้างความมั่นใจ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารงานบุคคล ระดับ 5

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร สร้างโอกาส สร้างความมั่นใจ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารงานบุคคล ระดับ 5

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผ่าน Zoom VDO Conference 

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต
เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม

 

คลิ๊ก Passcode: TPQI1234

โครงสร้างหลักสูตร

สร้างโอกาส สร้างความมั่นใจ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารงานบุคคล ระดับ 5

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์