3 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All

“การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน”

โดย ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

โครงการ “สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ปลายด้ามขวานทอง”

อบรม “มาตรฐานอาชีพเพาะปลูกยางพารา และ FSC (Forest Stewardship Council) สู่ความยั่งยืน”

ณ กลุ่มน้ำยางนาปรังพัฒนาที่ 20 บ้านนาปรัง 77/2 หมู่ 1 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ ZOOM Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

(หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234)

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat 

โครงสร้างหลักสูตร
TPQI-VC027 1 ชั่วโมง 38 นาที
การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน 1 ชั่วโมง 38 นาที

“การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน”

โดย ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82