12 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All

อบรมอาชีพบริบาลสู่การบริการแบบมืออาชีพ

โดย ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

 โครงการ “สร้างผู้ประกอบการเมืออาชีพ ปลายด้ามขวานทอง”

อบรม “อาชีพบริบาลสู่การบริการแบบมืออาชีพ”

ณ โรงแรม ซี.เอส จังหวัดปัตตานี และผ่านระบบ ZOOM Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

(หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234)

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat 

โครงสร้างหลักสูตร
TPQI-VC026 4 ชั่วโมง 3 นาที
อบรมอาชีพบริบาลสู่การบริการแบบมืออาชีพ 4 ชั่วโมง 3 นาที

อบรมอาชีพบริบาลสู่การบริการแบบมืออาชีพ

โดย ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82