12 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All

การสัมมนา "เติมทักษะ สร้างท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง....สู่เบตง ยะลา เมืองแห่งท่องเที่ยวชุมชนมืออาชีพ"

วิทยากร : โดยคุณกิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการ Smarth Tourism สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายแพทย์สมพร คําผงประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

โครงการ "สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ปลายด้ามขวานทอง"

การสัมมนา "เติมทักษะ สร้างท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง....สู่เบตง ยะลา เมืองแห่งท่องเที่ยวชุมชนมืออาชีพ"

ณ โรงแรมการ์เด้น วิว เบตง จังหวัดยะลา

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting
 

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat 

(หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234

สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 8 ชั่วโมง 14 นาที
การสัมมนา "เติมทักษะ สร้างท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง....สู่เบตง ยะลา เมืองแห่งท่องเที่ยวชุมชนมืออาชีพ" Ep01 5 ชั่วโมง 3 นาที
การสัมมนา "เติมทักษะ สร้างท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง....สู่เบตง ยะลา เมืองแห่งท่องเที่ยวชุมชนมืออาชีพ" Ep02 3 ชั่วโมง 10 นาที

การสัมมนา "เติมทักษะ สร้างท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง....สู่เบตง ยะลา เมืองแห่งท่องเที่ยวชุมชนมืออาชีพ"

วิทยากร : โดยคุณกิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการ Smarth Tourism สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายแพทย์สมพร คําผงประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7