12 ชัวโมง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร, TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

สร้างโอกาส สร้างความมั่นใจ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 2,3

อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 2,3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

กิจกรรม สร้างโอกาส สร้างความมั่นใจ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ หลักสูตร "อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 2, 3 "

วันที่ 27 - 28 เมษายน  2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ในรูปแบบ Onsite 

และผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat 

(หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234)

​​​

โครงสร้างหลักสูตร

สร้างโอกาส สร้างความมั่นใจ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 2,3

อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 2,3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์