60

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ชั้น 2

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้เข้าอบรมจะสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรถจักรยานยนต์ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ บำรุงรักษาระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์ บำรุงรักษาระบบตัวถังรถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์ ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการเรียนรู้ 40 นาที
บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรถจักรยานยนต์ 12 นาที
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 10 นาที
บำรุงรักษาระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์และบำรุงรักษาระบบตัวถังรถจักรยานยนต์ 17 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
ขั้นตอนกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ชั้น 2

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7