60

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้เข้าอบรมจะสามารถระบุและชี้แจงรายละเอียดของกฎระเบียบของหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สามารถชี้แจงกระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่คัดแยกของเสียชุมชนได้อย่างถูกต้อง ควบคุมการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานคัดแยกของเสียชุมชน สามารถระบุปัญหาหรือสิ่งผิดปกติจากการดำเนินการคัดแยกของเสียชุมชนได้ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการคัดแยกของเสียชุมชนได้ จัดทำบันทึกการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการเรียนรู้ 11 นาที
ดูแลการจัดการสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน 11 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
ขั้นตอนกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7