60

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 2

อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่เข้าอบรมจะสามารถระบุประเภทและคัดแยกของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและอันตรายที่สามารถรีไซเคิลได้ สามารถชี้แจงขั้นตอนการคัดแยกของเสียชุมชนที่รีไซเคิลได้ทั้งที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย สามารถระบุอันตรายในการคัดแยกของเสียชุมชนทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายได้ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการคัดแยกของเสียที่รีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือกใช้ภาชนะในการบรรจุของเสียที่ถูกคัดแยกแล้วได้อย่างถูกต้อง มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการเรียนรู้ 26 นาที
คัดแยกของเสียชุมชนไม่อันตรายที่รีไซเคิลได้ 14 นาที
คัดแยกของเสียชุมชนอันตรายที่รีไซเคิลได้ 11 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
ขั้นตอนกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 2

อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7