60

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 1

อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่เข้าอบรมจะสามารถระบุประเภทของเสียชุมชนที่เป็นไม่เป็นอันตรายและที่เป็นอันตรายเบื้องต้นจากเครื่องหมายแสดงเตือนว่าอันตราย จัดเตรียม ทำความสะอาด และตรวจสภาพ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและอันตรายได้อย่างถูกต้อง สามารถคัดแยกของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตราย และบรรจุของเสียชุนชนที่ผ่านการคัดแยกด้วยภาชนะบรรจุได้ มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบสภาพและใช้อุปกรณ์ป้องกันอัตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตาม ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการเรียนรู้ 16 นาที
เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการคัดแยกของเสียชุมชน 6 นาที
คัดแยกของเสียชุมชนประเภทที่ไม่เป็นอันตรายและที่เป็นอันตราย 10 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
ขั้นตอนกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 1

อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7