2 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Basic Cybersecurity (2 ชั่วโมง)

หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 3003 ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 1 ชั่วโมง 12 นาที
การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล 6 นาที
การป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ 8 นาที
ป้องกันมัลแวร์ 15 นาที
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 11 นาที
การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 11 นาที
การป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลจากไซเบอร์    18 นาที

Basic Cybersecurity (2 ชั่วโมง)

หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 3003 ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7