4 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Microsoft Excel Intermediate (4 ชั่วโมง)

หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 2002 ใช้โปรแกรมตารางคำนวน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 2002 ใช้โปรแกรมตารางคำนวน ภายใต้ความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน เฟสที่ 2 ระหว่าง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สำนักงาน UNESCO ประเทศไทย, JobsDB, และมูลนิธิกองทุนไทย
โครงสร้างหลักสูตร
ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 4 ชั่วโมง 1 นาที
จัดการตารางคำนวณ 27 นาที
ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน 19 นาที
จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน 30 นาที
พิมพ์แผ่นงาน 15 นาที
ใช้สูตรฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวน 45 นาที
แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน 46 นาที
สรุปข้อมูลบนแผ่นงานด้วยเครื่องมือยอดนิยม 46 นาที
ป้องกันแผ่นงาน 9 นาที

Microsoft Excel Intermediate (4 ชั่วโมง)

หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 2002 ใช้โปรแกรมตารางคำนวน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7