12 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

แปรรูปผลิตภัณฑ์สปาและความงาม สร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟ (จำนวน 12 ชั่วโมง)

คุณเรวดี นีระภักษ์ เจ้าของกลุ่มเปิดกรุสมุนไพรโบราณคู่ตำนานเมืองเก่า ที่ถ่ายทอดความรู้ทางปัญญาในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อผลิตภัณฑ์แฮนเมด

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "แปรรูปผลิตภัณฑ์สปาและความงามสร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟ" 

วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ผ่าน Zoom VDO Conference 

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต
เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม

 

คลิ๊กกกก Passcode: TPQI1234

โครงสร้างหลักสูตร
VDO แปรรูปผลิตภัณฑ์สปาและความงาม สร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟ (จำนวน 12 ชั่วโมง) 5 ชั่วโมง 20 นาที
แปรรูปผลิตภัณฑ์สปาและความงาม สร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟ 5 ชั่วโมง 20 นาที

แปรรูปผลิตภัณฑ์สปาและความงาม สร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟ (จำนวน 12 ชั่วโมง)

คุณเรวดี นีระภักษ์ เจ้าของกลุ่มเปิดกรุสมุนไพรโบราณคู่ตำนานเมืองเก่า ที่ถ่ายทอดความรู้ทางปัญญาในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อผลิตภัณฑ์แฮนเมด

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7