4 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All

“รีบูตยอดขายให้ปังผ่าน TikTok” รุ่นที่ 5 (จำนวน 4 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : คุณวศิน พรวิจิตรจินดา (อาจารย์เชียง)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

โครงการ "รีบูตยอดขายให้ปังผ่าน TikTok"

อบรมออนไลน์ทางโปรแรม Zoom Meeting วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 - 17.30 น.

เรียนรู้การตลาด E-Commerce ให้ปัง! ผ่านแพลตฟอร์มยอดฮิต Tiktok!

โครงสร้างหลักสูตร

“รีบูตยอดขายให้ปังผ่าน TikTok” รุ่นที่ 5 (จำนวน 4 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : คุณวศิน พรวิจิตรจินดา (อาจารย์เชียง)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์