6 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

เปิดโลกบาริสต้ามืออาชีพ ( 6 ชั่วโมง)

วิทยากร นายวิษณุ บุญชื่น Thailand National Barisa Champion 2011 นายศิวกร บุญศิริชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ Thailand Barista Champion 2012 นางสาวภาพิชนันทน์ จิโรภาสภาณุโชค

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

เปิดโลกบาริสต้ามืออาชีพ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต

เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม

คลิ๊กก!!  Passcode: TPQI1234

โครงสร้างหลักสูตร
TPQI-VC003 เปิดโลกบาริสต้ามืออาชีพ 9.11.2564 4 ชั่วโมง 12 นาที
TPQI-VC003 เปิดโลกบาริสต้ามืออาชีพ EP1 4 ชั่วโมง 12 นาที

เปิดโลกบาริสต้ามืออาชีพ ( 6 ชั่วโมง)

วิทยากร นายวิษณุ บุญชื่น Thailand National Barisa Champion 2011 นายศิวกร บุญศิริชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ Thailand Barista Champion 2012 นางสาวภาพิชนันทน์ จิโรภาสภาณุโชค

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์