15 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

เริ่มต้นแบรนด์สมุนไพร และสมุนไพรปรับอากาศ (จำนวน 15 ชั่วโมง)

คุณเรวดี นีระภักษ์ เจ้าของกลุ่มเปิดกรุสมุนไพรโบราณคู่ตำนานเมืองเก่า ที่ถ่ายทอดความรู้ทางปัญญาในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อผลิตภัณฑ์แฮนเมดนาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "เริ่มต้นแบรนด์สมุนไพร และสมุนไพรปรับอากาศ 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ผ่าน Zoom VDO Conference 

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต
เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม

คลิ๊กก!!! Passcode: TPQI1234

โครงสร้างหลักสูตร

เริ่มต้นแบรนด์สมุนไพร และสมุนไพรปรับอากาศ (จำนวน 15 ชั่วโมง)

คุณเรวดี นีระภักษ์ เจ้าของกลุ่มเปิดกรุสมุนไพรโบราณคู่ตำนานเมืองเก่า ที่ถ่ายทอดความรู้ทางปัญญาในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อผลิตภัณฑ์แฮนเมดนาย

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์