660 นาที

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-  
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 0 วินาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์