420 นาที

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-    
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 29 นาที
สาระการเรียนรู้ 29 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 12 นาที

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์