60

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4

อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบ และปรับแต่งกรอบแว่นตาตามประเภทของเลนส์และกรอบ การวัดพารามิเตอร์ การตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test ขั้นตอนการตรวจหา และวิเคราะห์ค่าสายตาด้วยวิธี Subjective test การให้คำแนะนำ และจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการ ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น
โครงสร้างหลักสูตร
MC-OP-001 การประกอบ และปรับแต่งกรอบแว่นตาตามประเภทของเลนส์และกรอบ 18 นาที
LM-MC-OP-001 18 นาที
MC-OP-002 การวัดพารามิเตอร์ 10 นาที
LM-MC-OP-002 10 นาที
MC-OP-003 การตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test 11 นาที
LM-MC-OP-003 11 นาที
MC-OP-004 ขั้นตอนการตรวจหา และวิเคราะห์ค่าสายตาด้วยวิธี Subjective test 20 นาที
LM-MC-OP-004 20 นาที
MC-OP-005 การให้คำแนะนำ และจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการ 17 นาที
LM-MC-OP-005 17 นาที
MC-OP-006 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 14 นาที
LM-MC-OP-006 14 นาที

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4

อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7