60

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 2

อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบ และปรับแต่งกรอบแว่นตาตามประเภทของเลนส์และกรอบ ขั้นตอนการตรวจหา และวิเคราะห์ค่าสายตาด้วยวิธี Subjective test และการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น
โครงสร้างหลักสูตร
MC-OP-001 การประกอบ และปรับแต่งกรอบแว่นตาตามประเภทของเลนส์และกรอบ 18 นาที
LM-MC-OP-001 18 นาที
MC-OP-004 ขั้นตอนการตรวจหา และวิเคราะห์ค่าสายตาด้วยวิธี Subjective test 20 นาที
LM-MC-OP-004 20 นาที
MC-OP-006 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 14 นาที
LM-MC-OP-006 14 นาที

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 2

อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์