60

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 4

อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นตามภูมิปัญญาดั้งเดิม การปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นอย่างมีสุขอนามัยและปลอดภัย และการจัดวางตกแต่งอาหารท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์
โครงสร้างหลักสูตร
MC-LT-017 การจัดการความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร 17 นาที
LM-MC-LT-017 17 นาที
MC-LT-019 การปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นตามภูมิปัญญาดั้งเดิม 10 นาที
LM-MC-LT-019 10 นาที
MC-LT-020 การปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นอย่างมีสุขอนามัยและปลอดภัย 10 นาที
LM-MC-LT-020 10 นาที
MC-LT-021 การจัดวางตกแต่งอาหารท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์ 11 นาที
LM-MC-LT-021 11 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 4

อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82