60

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร, TPQI x กยศ. (กิจกรรมจิตสาธารณะ)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 3 (1 ชั่วโมง)

อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่พักท้องถิ่นให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถจัดการขยะในที่พักได้อย่างถูกวิธี และจัดการการใช้เคมีภัณฑ์ในการทำความสะอาดที่พักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ
โครงสร้างหลักสูตร
MC-LT-014 การจัดการที่พักให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 15 นาที
LM-MC-LT-014 15 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 3 (1 ชั่วโมง)

อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82