60

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร, TPQI x กยศ. (กิจกรรมจิตสาธารณะ)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารสาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 2 (1 ชั่วโมง)

อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าตามขั้นตอนของที่พักท้องถิ่น และการจัดการที่พักให้มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย
โครงสร้างหลักสูตร
MC-LT-012 การให้บริการลูกค้าตามขั้นตอนของที่พักท้องถิ่น 15 นาที
LM-MC-LT-012 15 นาที
MC-LT-013 การจัดการที่พักให้มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย 18 นาที
LM-MC-LT-013 18 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารสาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 2 (1 ชั่วโมง)

อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82