2 ชั่วโมง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 3

อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลในงานแม่บ้านโรงแรม การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการด้านการเงิน การซื้อ การรับ และจัดเก็บสินค้า การฝึกอบรม และการทำงานเป็นทีมในงานแม่บ้านโรงแรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
โครงสร้างหลักสูตร
MC-HM-011 การให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลในงานแม่บ้านโรงแรม 24 นาที
LM-MC-HM-011 24 นาที
MC-HM-012 การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 26 นาที
LM-MC-HM-012 26 นาที
MC-HM-00013 การจัดการด้านการเงิน การซื้อ การรับ และจัดเก็บสินค้า 27 นาที
LM-MC-HM-00013 27 นาที
MC-HM-014 การฝึกอบรม และการทำงานเป็นทีมในงานแม่บ้านโรงแรม 23 นาที
LM-MC-HM-014 23 นาที
MC-HM-015 การอำนวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย 10 นาที
LM-MC-HM-015 10 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 3

อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7