90 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร, TPQI x กยศ. (กิจกรรมจิตสาธารณะ)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 2 (1.5 ชั่วโมง)

อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการด้านการเงิน การซื้อ การรับ และจัดเก็บสินค้า
โครงสร้างหลักสูตร
MC-HM-010 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 13 นาที
LM-MC-HM-010 13 นาที
MC-HM-011 การให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลในงานแม่บ้านโรงแรม 24 นาที
LM-MC-HM-011 24 นาที
MC-HM-012 การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 26 นาที
LM-MC-HM-012 26 นาที
MC-HM-00013 การจัดการด้านการเงิน การซื้อ การรับ และจัดเก็บสินค้า 27 นาที
LM-MC-HM-00013 27 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 2 (1.5 ชั่วโมง)

อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82