3 ชั่วโมง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร, TPQI x กยศ. (กิจกรรมจิตสาธารณะ)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 1 (3 ชั่วโมง)

อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม โดยเข้าใจระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน คำสั่งขั้นพื้นฐานแผนภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแม่บ้านเบื้องต้น การสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในงานแม่บ้าน การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การจัดเตรียมห้องพักในโรงแรม การทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวในโรงแรม การดูแลรักษาความปลอดภัยในงานแม่บ้าน ความรู้เรื่องผ้า/การซักรีด การวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อมในงานแม่บ้านโรงแรม การให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลในงานแม่บ้านโรงแรม รวมถึงการฝึกอบรม และการทำงานเป็นทีมในงานแม่บ้านโรงแรม
โครงสร้างหลักสูตร
MC-HM-001 การทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน 12 นาที
LM-MC-HM-001 12 นาที
MC-HM-002 การแนะนำคำสั่งขั้นพื้นฐานแผนภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแม่บ้านเบื้องต้น 13 นาที
LM-MC-HM-002 13 นาที
MC-HM-003 การสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในงานแม่บ้าน 14 นาที
LM-MC-HM-003 14 นาที
MC-HM-004 การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะของโรงแรม 14 นาที
LM-MC-HM-004 14 นาที
MC-HM-005 การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักในโรงแรม 13 นาที
LM-MC-HM-005 13 นาที
MC-HM-006 ความรู้เรื่องผ้า และการซักรีด 19 นาที
LM-MC-HM-006 19 นาที
MC-HM-007 การทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวในโรงแรม 15 นาที
LM-MC-HM-007 15 นาที
MC-HM-008 การดูแลรักษาความปลอดภัยในงานแม่บ้าน 11 นาที
LM-MC-HM-008 11 นาที
MC-HM-009 การวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อมในงานแม่บ้านโรงแรม 17 นาที
LM-MC-HM-009 17 นาที
MC-HM-011 การให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลในงานแม่บ้านโรงแรม 24 นาที
LM-MC-HM-011 24 นาที
MC-HM-014 การฝึกอบรม และการทำงานเป็นทีมในงานแม่บ้านโรงแรม 23 นาที
LM-MC-HM-014 23 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 1 (3 ชั่วโมง)

อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82