60

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 3

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการผลิตน้ำยางสด ผลิตยางแผ่นดิบ ผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผลิตไม้ยางพาราเพื่อการตลาด ตลอดจนการผลิตยางเครปจากยางก้อนถ้วยตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
โครงสร้างหลักสูตร
MC-RP-003 การจัดการผลิตน้ำยางสดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 14 นาที
LM-MC-RP-003 14 นาที
MC-RP-004 การจัดการผลิตยางแผ่นดิบตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 21 นาที
LM-MC-RP-004 21 นาที
MC-RP-005 การจัดการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 16 นาที
LM-MC-RP-005 16 นาที
MC-RP-006 การผลิตไม้ยางพาราเพื่อการตลาด 11 นาที
LM-MC-RP-006 11 นาที
MC-RP-007 การผลิตยางเครปจากยางก้อนถ้วยตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 17 นาที
LM-MC-RP-007 17 นาที

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 3

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7