60

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยให้บริการและแนะสินค้า วิเคราะห์ ประเมินเบื้องต้นของระบบผลิตไฟฟ้าและโครงข่าย ส่งมอบงาน พร้อมจัดทำเอกสารในการดำเนินงานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยให้บริการและแนะสินค้า วิเคราะห์ ประเมินเบื้องต้นของระบบผลิตไฟฟ้าและโครงข่าย ส่งมอบงาน พร้อมจัดทำเอกสารในการดำเนินงานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
โครงสร้างหลักสูตร
MC-ER-007 การให้บริการและแนะนำสินค้า 11 นาที
LM-MC-ER-007 11 นาที
MC-ER-008 การวิเคราะห์ ประเมินเบื้องต้นของระบบผลิตไฟฟ้าและโครงข่าย 10 นาที
LM-MC-ER-008 10 นาที
MC-ER-009 การส่งมอบงานและจัดทำเอกสารในการดำเนินงานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 9 นาที
LM-MC-ER-009 9 นาที

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์