60

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิ่ง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4

อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการรวบรวมเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา เขียนสตอรี่บอร์ด (Story board) ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนรู้การสอน และการออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตร
MC-EL-006 14 นาที
LM-MC-EL-006 14 นาที
MC-EL-007 12 นาที
LM-MC-EL-007 12 นาที
MC-EL-008 14 นาที
LM-MC-EL-008 14 นาที
MC-EL-009 10 นาที
LM-MC-EL-009 10 นาที
MC-EL-010 16 นาที
LM-MC-EL-010 16 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิ่ง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4

อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์