60

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 3

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวก ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบฝาท้ายแบบไฟฟ้า ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ ระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ระบบ Cruise Control โดยสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ และเลือกใช้เครื่องมือซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การซ่อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติภายในรถยนต์ โดยรู้และเข้าใจในระบบสารทำความเย็น และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ การซ่อมระบบเบรกอัจฉริยะ (ABS) ได้แก่ โครงสร้างและหลักการทำงานของเบรก ABS รวมถึงการวิเคราะห์ ตรวจสอบอุปกรณ์ เลือกใช้เครื่องมือและซ่อมระบบไฮดรอลิกมอดูเลเตอร์ วงจรไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเบรก ABS การซ่อมระบบออกตัวทางชัน ได้แก่ โครงสร้างและหลักการทำงานของระบบออกตัว ทางชัน รวมถึงการวิเคราะห์ ตรวจสอบอุปกรณ์ เลือกใช้เครื่องมือและซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบออกตัวทางชัน และการซ่อมระบบควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง โดยรู้และเข้าใจเกี่ยวกับไฮดรอลิกมอดูเลเตอร์ของระบบควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง วงจรไฟฟ้าของระบบควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้งศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวก ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบฝาท้ายแบบไฟฟ้า ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ ระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ระบบ Cruise Control โดยสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ และเลือกใช้เครื่องมือซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การซ่อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติภายในรถยนต์ โดยรู้และเข้าใจในระบบสารทำความเย็น และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ การซ่อมระบบเบรกอัจฉริยะ (ABS) ได้แก่ โครงสร้างและหลักการทำงานของเบรก ABS รวมถึงการวิเคราะห์ ตรวจสอบอุปกรณ์ เลือกใช้เครื่องมือและซ่อมระบบไฮดรอลิกมอดูเลเตอร์ วงจรไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเบรก ABS การซ่อมระบบออกตัวทางชัน ได้แก่ โครงสร้างและหลักการทำงานของระบบออกตัว ทางชัน รวมถึงการวิเคราะห์ ตรวจสอบอุปกรณ์ เลือกใช้เครื่องมือและซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบออกตัวทางชัน และการซ่อมระบบควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง โดยรู้และเข้าใจเกี่ยวกับไฮดรอลิกมอดูเลเตอร์ของระบบควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง วงจรไฟฟ้าของระบบควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง
โครงสร้างหลักสูตร
MC-AS-001 การซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวก 10 ชั่วโมง 6 นาที
LM-MC-AS-001 10 ชั่วโมง 6 นาที
MC-AS-002 การซ่อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 10 ชั่วโมง 2 นาที
LM-MC-AS-002 10 ชั่วโมง 2 นาที
MC-AS-003 การซ่อมระบบเบรกอัจฉริยะ (ABS) 13 นาที
LM-MC-AS-003 13 นาที
MC-AS-004 การซ่อมระบบออกตัวทางชัน 10 นาที
LM-MC-AS-004 10 นาที
MC-AS-005 การซ่อมระบบควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง 15 นาที
LM-MC-AS-005 15 นาที

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 3

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7