16 ชั่วโมง

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)

May 2024

วิทยากร : อาจารย์ รังสรรค์ นิมิตสวรรค์ : อาจารย์ ศศิวิมล สูงสว่าง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ลงทะเบียนอบรม

ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)

 

!!หมายเหตุ!! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน https://tpqi-net.tpqi.go.th/ และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

โครงสร้างหลักสูตร
คลิปสอน Assessor 10 ชั่วโมง 19 นาที
Module 2 : การตรวจสอบและรับรอง และหลักการรับรองบุคลากร 1 ชั่วโมง 37 นาที
Module 1 : ความรู้เกี่ยวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 59 นาที
Module 4 : การตรวจประเมินระยะไกล 57 นาที
Module 3 : แนวทางการตรวจประเมินตาม ISO 19011 6 ชั่วโมง 46 นาที

May 2024

วิทยากร : อาจารย์ รังสรรค์ นิมิตสวรรค์ : อาจารย์ ศศิวิมล สูงสว่าง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82