8 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

อบรมและพัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ (จำนวน 8 ชั่วโมง)

นายเอกชัย ชัยเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุชาติ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายศุภอรรถ อ่อนละมัย ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ อาหารเครื่องดื่ม และบริการ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

 

ปิดการลงทะเบียน
วันที่ 27 สิงหาคม 2564

เวลา 14.30 น.
ท่านที่ลงทะเบียนหลังจากนี้ จะไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเข้าเรียนไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเข้าเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

อบรมและพัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ (จำนวน 8 ชั่วโมง)

นายเอกชัย ชัยเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุชาติ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายศุภอรรถ อ่อนละมัย ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ อาหารเครื่องดื่ม และบริการ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7