AQP-05

80 นาที

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

การท่องเทียวเชิงสุขภาพ

การท่องเทียวเชิงสุขภาพ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้พลังงาน จากธรรมชาติมาบำบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้สดชื่นผ่องใส เป็นการเพิ่มพูนพละกำลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุลารจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้พลังงาน จากธรรมชาติมาบำบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้สดชื่นผ่องใส เป็นการเพิ่มพูนพละกำลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุล
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 44 นาที
5.1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 11 นาที
5.2 ความรู้เบื้องต้นของการนวดเพื่อสุขภาพ 11 นาที
5.3 ขั้นตอนการนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ 9 นาที
5.4 นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรสุขภาพ 12 นาที
5.5 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 10 นาที
5.6 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร 9 นาที
5.7 ขั้นตอนการนวดเพื่อการรักษาและประคบด้วยสมุนไพร (ออฟฟิศซินโดม-ปวดหลังช่วงล่าง) 10 นาที
5.8 การนวดเพื่อการรักษาและประคบด้วยสมุนไพร (อาการปวดแขน) 9 นาที
5.9 การนวดสปา 13 นาที
5.10 ขั้นตอนการนวดเฉพาะจุด (คอ บ่า ไหล่) 7 นาที

การท่องเทียวเชิงสุขภาพ

การท่องเทียวเชิงสุขภาพ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์