AQP-02

79 นาที

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และพืชผลทางการเกษตร

ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และพืชผลทางการเกษตร

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของ การนำผลผลิตจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาเปลี่ยน สภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเดิม เช่น  ข่าวสามารถแปรรูป เป็น แป้ง  เส้นก๋วยเตี๋ยว  , พืชตระกูลถั่ว  แปรรูปเป็น น้ำมันพืช  นมถั่วเหลือง ครีมเทียม แป้ง เป็นต้น
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 19 นาที
2.1 ประโยชน์และการดูแลรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร 8 นาที
2.2 การแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร 5 นาที
2.3 การคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 นาที
2.4 การแปรรูปผลไม้อบแห้งและการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทุเรียน (ซีเรียลบาร์ทุเรียนกรอบผสมมะม่วงและลำไยอบแห้ง) 11 นาที
2.5 การแปรรูปผลไม้อบแห้งและการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุด (เยลลี่มังคุด) 10 นาที
2.6 การแปรรูปผลไม้สดและการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่และเงาะ (แยมและลิ้นจี่และเงาะอัญชัญ) 6 นาที
2.7 การแปรรูปผลไม้อบแห้งและการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนุน (ขนุนทอดกรอบ) 7 นาที
2.8 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้เก็บไว้ได้นาน 4 นาที
2.9 การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับค้าขายและส่งออก 5 นาที
2.10 การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับค้าขายและส่งออก 14 นาที

ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และพืชผลทางการเกษตร

ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และพืชผลทางการเกษตร

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์