AQP-01

78 นาที

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารทะเล

ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารทะเล

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของการการแปรรูปอาหารทะเลให้มีมูลค่ามากขึ้น พร้อมทั้งมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบัน  ส่งผลให้การจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปหน้าร้านแล้ว ยังทำให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้อีกด้วย
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 18 นาที
1.8 ขั้นตอนการทำน้ำพริกกุ้งลำไยอบแห้ง 7 นาที
1.7 ขั้นตอนการทำน้ำพริกเผากุ้งลำไยเงาะ 6 นาที
1.5 ขั้นตอนการทำปลาหยอง 8 นาที
1.6 ขั้นตอนการทำข้าวเกรียบปลาอินทรีย์ 7 นาที
1.1 ประโยชน์การดูแลรักษาคุณภาพอาหารทะเล 11 นาที
1.2 การแปรรูปและการถนอมอาหารทะเล 7 นาที
1.10 ปัจจัยในการเสื่อมเสียและการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ 5 นาที
1.9 ขั้นตอนการทำขนมปังกรอบหน้ากุ้งแห้ง 9 นาที
1.4 ขั้นตอนการทำลูกชิ้นปลา 7 นาที
1.3 การคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อแปรรูปอาหาร 5 นาที

ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารทะเล

ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารทะเล

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์