60 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 4

อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-  
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 40 นาที
สาระการเรียนรู้ 40 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 13 นาที

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 4

อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์