5 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All

ธุรกิจ Food Delivery ยุค New Normal (จำนวน 5 ชั่วโมง)

วิทยากร : คุณศุภอรรถ อ่อนละมัย ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอาหารและบริการ C.T. Training Development Co., Ltd

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

"ธุรกิจ Food Delivery ยุค New Normal"

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น.
ผ่าน Zoom VDO Conference และ Live Facebook สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ * หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference และ Live Facebook สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ แท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่านได้
* เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat (Passcode: TPQI1234)สำหรับติดต่อกับทีมวิทยากร และทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

Passcode: TPQI1234

โครงสร้างหลักสูตร

ธุรกิจ Food Delivery ยุค New Normal (จำนวน 5 ชั่วโมง)

วิทยากร : คุณศุภอรรถ อ่อนละมัย ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอาหารและบริการ C.T. Training Development Co., Ltd

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7