6 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

"สร้างกราฟิกอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Photoshop & Illustrator" (จำนวน 6 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : คุณชมชัด อินทกาญจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร “สร้างกราฟิกอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Photoshop & Illustrator”
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat                          (หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234) สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

    ​​​
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 5 ชั่วโมง 23 นาที
EP.1 สร้างกราฟิกอย่างมืออาชีพ 2 ชั่วโมง 39 นาที
EP.2 สร้างกราฟิกอย่างมืออาชีพ 2 ชั่วโมง 44 นาที

"สร้างกราฟิกอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Photoshop & Illustrator" (จำนวน 6 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : คุณชมชัด อินทกาญจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7