80 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-    
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 24 นาที
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 24 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 10 นาที

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์