1 ชั่วโมง

การฝึกอบรมโครงการ Local Hero (ความร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

QR Code สำหรับเกษตรกรยุค New Normal (2 ชั่วโมง)

การประยุกต์ใช้ QR Code เบื้องต้นสำหรับภาคเกษตร เพื่อรับฤดูกาลผลไม้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การประยุกต์ใช้ QR Code เบื้องต้นสำหรับภาคเกษตร เพื่อรับฤดูกาลผลไม้
          1. การใช้ QR Code เพื่อการตลาดและสร้างมูลค่า
          2. การใช้ QR Code ในการตรวจย้อนกลับและการควบคุมคุณภาพด้วยเกษตรกรเอง
เรียนแบบประยุกต์ใช้เลยตามคติ Local Hero แบบไม่ต้องซื้อโปรแกรม  สามารถไปต่อยอดเป็นระบบใหญ่ ERP หรือ Logistics ในอนาคตได้

รุ่นแรก    วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.00
รุ่นที่สอง  วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564         เวลา 18.00-19.00
โครงสร้างหลักสูตร

QR Code สำหรับเกษตรกรยุค New Normal (2 ชั่วโมง)

การประยุกต์ใช้ QR Code เบื้องต้นสำหรับภาคเกษตร เพื่อรับฤดูกาลผลไม้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7