3 ชั่วโมง

มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

การต่ออายุเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบฯ (ภาคทฤษฎี)

วิทยากร โดย คุณชนพล อินเที่ยง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตร “การต่ออายุเจ้าหน้าที่สอบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานาอาชีพ” รูปแบบออนไลน์  (ระบบZOOM)  วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2564   เงื่อนไขการผ่านการได้รับใบประกาศนียบัตร   เกณฑ์การผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   กรณีไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมได้จนกว่าจะผ่าน
โครงสร้างหลักสูตร

การต่ออายุเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบฯ (ภาคทฤษฎี)

วิทยากร โดย คุณชนพล อินเที่ยง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์