6 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ "TPQI Online Training สู้ภัย COVID-19"

"Live Commerce สร้างธุรกิจ เพิ่มรายได้ ยุค New Normal" (6 ชั่วโมง)

วิทยากร: คุณเจนจิรา ศรีดี บจก. ยัว เอ็มเคที

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

"Live Commerce สร้างธุรกิจ เพิ่มรายได้ ยุค New Normal"
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat                          (หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234) สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

    ​​​​​​
โครงสร้างหลักสูตร

"Live Commerce สร้างธุรกิจ เพิ่มรายได้ ยุค New Normal" (6 ชั่วโมง)

วิทยากร: คุณเจนจิรา ศรีดี บจก. ยัว เอ็มเคที

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์