100 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักทดสอบระบบ ชั้น 4

อาชีพนักทดสอบระบบ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 46 นาที
สาระการเรียนรู้ 46 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 23 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 23 นาที

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักทดสอบระบบ ชั้น 4

อาชีพนักทดสอบระบบ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์