3 ชั่วโมง

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา และ การขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา” และ “การขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  ในวันที่ 22 และ 24 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้
คำอธิบายหลักสูตร
การฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา” และ “การขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  ในวันที่ 22 และ 24 มีนาคม 2564
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา” 2 ชั่วโมง 41 นาที
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดย ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 23 นาที
หัวข้อ “ยกระดับสมรรถนะคนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” 28 นาที
หัวข้อ “อาชีวศึกษากับการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” 36 นาที
หัวข้อ “มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา” 1 ชั่วโมง 12 นาที
หลักสูตร “การขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” 1 ชั่วโมง 15 นาที
วัตถุประสงค์ ที่มา ความสำคัญของการฝึกอบรมฯ 5 นาที
หัวข้อ“การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ” 41 นาที
หัวข้อ “ก้าวต่อไปขององค์กรรับรองฯ ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17024” 27 นาที

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา และ การขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา” และ “การขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  ในวันที่ 22 และ 24 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้