6 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All

งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (6 ชั่วโมง)

โดย วิทยากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

โดย วิทยากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

วันที่ 20 เมษายน 2564  ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat
    (หรือ คลิ๊กที่นี้ - Passcode: TPQI1234) สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  ___________________________________________________________________________________________________________     

เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการฝึกอบรม

  1. เข้าอบรมผ่าน Zoom VDO Conference ครบตลอดเวลา (วันที่ 20 เมษายน 2564)
  2. ทำกิจกรรมตามที่กำหนด และส่งกิจกรรมผ่านการทำแบบทดสอบในระบบ E-Training 
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 2 ชั่วโมง 38 นาที
งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 2 ชั่วโมง 38 นาที

งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (6 ชั่วโมง)

โดย วิทยากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7