100

หลักสูตรอบรมออนไลน์ "TPQI Online Training สู้ภัย COVID-19"

พนักงานให้การดูแลอย่างมืออาชีพ

โดยวิทยากร ดร.รัชดา พ่วงประสงค์ (คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

พนักงานให้การดูแลอย่างมืออาชีพ

โดยวิทยากร ดร.รัชดา พ่วงประสงค์ (คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat                (หรือ คลิ๊กที่นี้ - Passcode: TPQI1234) สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 ___________________________________________________________________________________________________________     เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการฝึกอบรม

  1. เข้าอบรมผ่าน Zoom VDO Conference ครบตลอดเวลา (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
  2. ทำกิจกรรมตามที่กำหนด และส่งกิจกรรมผ่านการทำแบบทดสอบในระบบ E-Training 
โครงสร้างหลักสูตร

พนักงานให้การดูแลอย่างมืออาชีพ

โดยวิทยากร ดร.รัชดา พ่วงประสงค์ (คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์