140 นาที

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
           ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (PM) การซ่อมและการแก้ปัญหาเครื่องมือแพทย์ (CM) รวมถึงการติดตั้งและการใช้งานเครื่องมือแพทย์
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 48 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 19 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 14 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์