140 นาที

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์