12 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All

" การเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ " (9 ชั่วโมง)

หลักสูตรการเสริมเติมเต็มสมรรถนะการทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ยกระดับ Upgrade สู่การเป็นนายหน้าหลักล้าน โดยวิทยากรที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงในอาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

สร้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จากมืออาชีพตัวจริง

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

   1. การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เบื้องต้น) โดย อ.จำนงค์

   2. การจัดทำแฟ้มนำเสนอที่ดินเปล่าให้กับนักลงทุน โดย คุณอัจฉรา 

   3. การวางแผนบัญชีและภาษี โดย คุณดลกณิศ

ทีมวิทยากร Winner Estate Education ซึ่งเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับชั้นนำของประเทศไทย 

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat                          (หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234) สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

___________________________________________________________________________________________________________

เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการฝึกอบรม

  1. เข้าอบรมผ่าน Zoom VDO Conference ครบตลอดเวลา (วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2564)
  2. ทำกิจกรรมตามที่กำหนด และส่งกิจกรรมผ่านการทำแบบทดสอบในระบบ E-Training 
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 7 ชั่วโมง 34 นาที
การเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ EP.1 2 ชั่วโมง 38 นาที
การเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ EP.2 1 ชั่วโมง 56 นาที
การเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ EP.3 1 ชั่วโมง 24 นาที
การเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ EP.4 1 ชั่วโมง 35 นาที

" การเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ " (9 ชั่วโมง)

หลักสูตรการเสริมเติมเต็มสมรรถนะการทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ยกระดับ Upgrade สู่การเป็นนายหน้าหลักล้าน โดยวิทยากรที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงในอาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7