12 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ "TPQI Online Training สู้ภัย COVID-19"

" การเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ "

หลักสูตรการเสริมเติมเต็มสมรรถนะการทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ยกระดับ Upgrade สู่การเป็นนายหน้าหลักล้าน โดยวิทยากรที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงในอาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

สร้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จากมืออาชีพตัวจริง

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat                          (หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234) สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

___________________________________________________________________________________________________________

เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการฝึกอบรม

  1. เข้าอบรมผ่าน Zoom VDO Conference ครบตลอดเวลา (วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2564)
  2. ทำกิจกรรมตามที่กำหนด และส่งกิจกรรมผ่านการทำแบบทดสอบในระบบ E-Training 
โครงสร้างหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

   1. การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เบื้องต้น) โดย อ.จำนงค์

   2. การจัดทำแฟ้มนำเสนอที่ดินเปล่าให้กับนักลงทุน โดย คุณอัจฉรา 

   3. การวางแผนบัญชีและภาษี โดย คุณดลกณิศ

ทีมวิทยากร Winner Estate Education ซึ่งเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับชั้นนำของประเทศไทย 

" การเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ "

หลักสูตรการเสริมเติมเต็มสมรรถนะการทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ยกระดับ Upgrade สู่การเป็นนายหน้าหลักล้าน โดยวิทยากรที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงในอาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์