220 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาแอนิเมชั่น (Animation) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 4

อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-  
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 38 นาที
สาระการเรียนรู้ 38 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 29 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 29 นาที

สาขาแอนิเมชั่น (Animation) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 4

อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์