360

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 41 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 15 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 9 11 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 11 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 11 นาที

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์